Programare online!

Programare online pentru tratamente dentare estetice. Consultaţie stomatologică gratuită. Urgenţe. Programare cabinet stomatologic printr-un simplu click!

Doar la cabinetul nostru stomatologic puteţi face programare online, pentru consultaţie sau tratament, la care primiţi imediat confirmare!Prin intermediul siteului dentistiasi.ro pot fi solicitate informatii de natura personala. Acest fapt are ca scop identificarea Utilizatorului si/sau posibilitatea de a il contacta. Natura informatiilor solicitate se refera in special la date personale (nume, numere de telefon, adresa de e-mail), dar pot include si alte informatii aflate in stransa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor. Dentistiasi.ro pastreaza confidentialitatea acestor informatii. Unele informatii solicitate pot face obiectul unei prelucrari de date care au caracter personal. Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Ca utilizator al acestui site beneficiezi de drepturile prevazute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, pe care le poti exercita printr-o cerere scrisa, semnata si datata, pe adresa str. Sf. Andrei nr. 6C, Iasi. Prin accesarea si navigarea pe acest site, utilizatorii consimt in mod expres si neechivoc la efectuarea acestor prelucrari.

scaun stomatologic

Pentru a face o programare online, vă rugăm să completați formularul de mai jos și veți fi contactat pentru confirmare.

Pentru a vă confirma programarea, vă vom contacta telefonic sau prin email.

Important! Programarea online nu este valabilă dacă nu primiţi confirmarea din partea cabinetului Dental Care!