Dental Clinic located in Iasi, Romania

Dental Care – dental treatment at the highest professional standards. Best prices. Location, phone number and contact

Contact us

Name *:

Email*:

Phone:

Message*:

Enter the following code captcha*

Attach an image file:

Sunt de acord

Prin intermediul siteului dentistiasi.ro pot fi solicitate informatii de natura personala. Acest fapt are ca scop identificarea Utilizatorului si/sau posibilitatea de a il contacta. Natura informatiilor solicitate se refera in special la date personale (nume, numere de telefon, adresa de e-mail), dar pot include si alte informatii aflate in stransa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor. Dentistiasi.ro pastreaza confidentialitatea acestor informatii. Unele informatii solicitate pot face obiectul unei prelucrari de date care au caracter personal. Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Ca utilizator al acestui site beneficiezi de drepturile prevazute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, pe care le poti exercita printr-o cerere scrisa, semnata si datata, pe adresa str. Sf. Andrei nr. 6C, Iasi. Prin accesarea si navigarea pe acest site, utilizatorii consimt in mod expres si neechivoc la efectuarea acestor prelucrari.


CMI Dental Care Iaşi

Sf. Andrei 6c
700028, Iasi
Romania
+40723 630983
cabinet@dentistiasi.ro


 

Gallery: